Nizhny Tagil
+7 (3435) 379-420
RU EN

Our communications

Address:
The Russian Federation, Sverdlovsk Region, 
Nizhni Tagil 14, Pozharnaya st.
E-Mail:
963708@sojuzmetall.ru
Phone:
+7 (3435) 379-420
Our employees
Vasinkina Liana Vladimirovna
Chief accountant
Phone: +7(3435) 379-421
+7 912 05 08 660
Lifanov Yevgeniy Yurievich
Director
Phone: +7(3435) 379-425
+7(982) 70-77-000
Bolbat Yuliya Vladimirovna
Sales manager
Phone: +7(3435)213-200
+7(982)70-25-050
E-mail: 109@ntfz.ru
Shchigoleva Yuliya Yuriyevna
Chief personal officer
Phone: 8(3435) 379-422
+7(982) 62-05-805
Zakharov Maksim Viktorovich
Deputy director for production
Phone: 8 (3435) 379-426
+7(982)609-13-47
Lifanov Vladimir Yurievich
Director of Engineering Services
Phone: +7(3435) 379-424
+7 (982)607-44-83
Kropotov Daniil Viktorovich
Industrial engineer
Phone: +7(912)28-00-568
Moskalov Evgeny Valerevich
Sales manager
Phone: +7(3435)213-700
+7(912)05-08-501
E-mail: 107@ntfz.ru
Savelyev Ilya Yurievich
Head of Sales Department
Phone: +7(3435)214-015
+7(912)05-08-503
E-mail: 106@ntfz.ru
Golubeva Anna Yuryevna
Quality assurance manager
Phone: +7(3435)213-100
Romentova Aurika Valeryevna
Supply chain manager
Phone: +7 (3435) 379-423
+7(912)05-08-656
Syromyatnikov Oleg Sergeevich
Sales manager
Phone: +7(3435)214-045
+7(912)05-04-932
E-mail: 108@ntfz.ru
Yury Evgenievich Industrialists
Sales manager
Phone: +7(3435)213-600
+7(912)20-00-824
E-mail: 105@ntfz.ru
Kostina Natalya Valeryevna
accountant
Phone: +7(912)670-11-01
Trubkin Alexander Alexandrovich
Sales manager
Phone: +7(3435)213-500
+7(912)69-04-136
E-mail: 110@ntfz.ru
Vasinkina Liana Vladimirovna
Chief accountant
Тел: +7(3435) 379-421
+7 912 05 08 660
Back to choosing employee
Lifanov Yevgeniy Yurievich
Director
Тел: +7(3435) 379-425
+7(982) 70-77-000
Back to choosing employee
Bolbat Yuliya Vladimirovna
Sales manager
Тел: +7(3435)213-200
+7(982)70-25-050
E-mail: 109@ntfz.ru
Back to choosing employee
Shchigoleva Yuliya Yuriyevna
Chief personal officer
Тел: 8(3435) 379-422
+7(982) 62-05-805
Back to choosing employee
Zakharov Maksim Viktorovich
Deputy director for production
Тел: 8 (3435) 379-426
+7(982)609-13-47
Back to choosing employee
Lifanov Vladimir Yurievich
Director of Engineering Services
Тел: +7(3435) 379-424
+7 (982)607-44-83
Back to choosing employee
Kropotov Daniil Viktorovich
Industrial engineer
Тел: +7(912)28-00-568
Back to choosing employee
Moskalov Evgeny Valerevich
Sales manager
Тел: +7(3435)213-700
+7(912)05-08-501
E-mail: 107@ntfz.ru
Back to choosing employee
Savelyev Ilya Yurievich
Head of Sales Department
Тел: +7(3435)214-015
+7(912)05-08-503
E-mail: 106@ntfz.ru
Back to choosing employee
Golubeva Anna Yuryevna
Quality assurance manager
Тел: +7(3435)213-100
Back to choosing employee
Romentova Aurika Valeryevna
Supply chain manager
Тел: +7 (3435) 379-423
+7(912)05-08-656
Back to choosing employee
Syromyatnikov Oleg Sergeevich
Sales manager
Тел: +7(3435)214-045
+7(912)05-04-932
E-mail: 108@ntfz.ru
Back to choosing employee
Yury Evgenievich Industrialists
Sales manager
Тел: +7(3435)213-600
+7(912)20-00-824
E-mail: 105@ntfz.ru
Back to choosing employee
Kostina Natalya Valeryevna
accountant
Тел: +7(912)670-11-01
Back to choosing employee
Trubkin Alexander Alexandrovich
Sales manager
Тел: +7(3435)213-500
+7(912)69-04-136
E-mail: 110@ntfz.ru
Back to choosing employee


Contacts


загрузка карты...
upload here a drawing, photo or sketch of the products you need