The Russian Federation, Sverdlovsk Region, 
Nizhni Tagil 14, Pozharnaya st.